En dypere forståelse for Kunstig Intelligens (AI)

16.02.2023

Ai bilde

Det sies at robotikk og kunstig intelligens er fremtiden og at vi vil oppleve at mange jobber forsvinner som følge av dette. Eksempler som nevnes er kirurger og fabrikkarbeidere. Dette kan være truende for noen bransjer hvor det antas at mange jobber vil forsvinne som følge av automatisering. Men i virkeligheten så skaper denne teknologien også mange arbeidsplasser for å installere, programmere og bygge robotene. Kunstig intelligens er et område som stadig blir mer relevant for næringslivet. Se tidligere artikel


Man kan se at før Covid-19 pandemien viste undersøkelser at 4% av datidens selskaper allerede hadde tatt AI-teknologi i bruk. Det er et raskt voksende marked. Ser vi på Mckinsey-rapporten i fra 2020, har bruken av AI-teknologi økt kraftig. Ikke bare som følge av at man benytter digitale løsninger i fra 3.parter, som benytter seg av kunstig intelligens. Den viser til at nærmere 50 % i dag benytter AI på enkelte funksjoner. Ser man seg rundt i hverdagen er det allerede mange erfaringer rundt dette.


Denne teknologien har fått veldig mye oppmerksomhet i media og den kommersielle bruken øker eksponentielt. Det har vekket interessen i fra venturekapitalselskaper som investerer milliarder i utvikling og kommersialisering av AI-relaterte produkter. Det kommer stadig vekk mediaoppslag om de store og etablerte teknologiselskapene som Google, Meta, Microsoft og IBM som bruker nå milliarder på oppkjøp av slike AI-bedrifter som er i sine tidlige faser.


Dermed bør ledere i næringslivet og offentlig sektor sette seg inn i hva Kunstig Intelligens er og hvor teknologien leder. På denne måten kan de være med på å påvirke utviklingen i sine bransjer og sektorer. Kunstig Intelligens har mange fordeler slik som for eksempel å støtte beslutningsprosesser, forbedre kundeservice og øke effektiviteten.


La oss nå få dypere forståelse for AI-teknologi som skilles mellom kunstig intelligens som et generelt felt og de spesifikke teknologiene som kommer fra feltet. Dette inkluderer kognitive teknologier som datasyn, maskinlæring og naturlig språkbehandling.


Datasyn, eller kunstig syn, handler om datamaskiners evne til å identifisere objekter, hendelser eller aktiviteter i bilder. Teknologien bruker bildebehandlingsprosesser for å dekonstruere bildematerialet, og vurderer deretter om egenskapene til bildet kan knyttes til objekter som systemet allerede kjenner.


Her er det mange ulike bruksområder, blant annet ansiktsgjenkjenning, analyser innen helse for å styrke prognoser, diagnoser og behandling av sykdommer, og shopping – der forbrukere kan ta bilder av produkter for mer informasjon.


Maskinlæring er et datasystems evne til å forbedre ytelsen til eksponering for informasjon, uten å måtte følge eksplisitte programmeringsinstruksjoner. Datasystemet oppdager automatisk mønstre i data og kan deretter bruke mønsteret til å gjøre estimater.


Et maskinlæringssystem kan for eksempel eksponeres for en database med informasjon om korttransaksjoner, som dato, klokkeslett, forhandler, sted, pris og om transaksjonen var legitim eller falsk. Gjennom all informasjonen lærer maskinlæringssystemet mønstre som kan forutsi svindel, og jo flere transaksjonsdata systemet behandler, jo bedre estimater. Maskinlæring har et bredt spekter av bruksområder, inkludert salgsprognoser, lagerstyring, olje- og gassleting og folkehelse.


Naturlig språkbehandling handler om hvordan datamaskiner kan jobbe med tekst slik mennesker gjør, for eksempel å trekke ut mening eller lage lesbar tekst som er grammatisk korrekt. Et naturlig språkbehandlingssystem kan blant annet identifisere personer og steder nevnt i et dokument, identifisere emnet eller trekke ut vilkår og betingelser i en lettlest presentasjon. Naturlig språkbehandling bruker flere teknikker: Språkmodeller kan estimere sannsynligheten for at visse kombinasjoner av tegn og ord er en del av et språk, mens eksempel-modeller kan identifisere elementer for å skille en type tekst fra en annen - for eksempel en søppelpost fra en legitim e-post.


Som vi allerede har nevnt så fører bruken av mer Kunstig Intelligens til at flere etablerte arbeidsplasser kan forsvinne. Samtidig vil den også skape nye arbeidsmuligheter som for eksempel innen teknologi og robotikk.  Men som med enhver teknologi samfunnet tar i bruk vil den gi flere utfordringer og bekymringer som blant annet databeskyttelse og etikk. Derfor er det viktig å overvåke utviklingen av Kunstig Intelligens og ta hensyn til alle sider av teknologien.

Kilde: Mckinsey

Forfatter: Trond Paulsen

#2izii #startup #digitalbutikk #teamvisuality #Salg

Utviklet av Bdigital